Privacy Policy - Malaysia


Kenyataan / Notis Privasi

IGT Solutions Pvt. Ltd. dan Pusat Globalnya menghargai hubungan kami dengan rakan kongsi perniagaan kami, pelanggan dan mana-mana pihak yang mungkin berminat dengan perkhidmatan perniagaan dan penyelesaian perniagaan IGT atas sebarang sebab dan kami berjanji untuk melindungi maklumat anda dengan menguruskannya secara bertanggungjawab dan melindunginya dengan menggunakan langkah-langkah keselamatan yang sesuai daripada segi teknikal, pentadbiran, fizikal dan logik. Kenyataan ini menyatakan jenis maklumat peribadi yang dikumpulkan di Laman Web kami, bagaimana data ini digunakan dan dilindungi serta bagaimana pengguna-pengguna boleh menggunakan hak mereka yang berkenaan dengan maklumat peribadi.

Dasar Privasi ini terpakai kepada igtsolutions.com, IGT Solutions Pvt. Ltd. Aplikasi berjenama IGT Solutions Pvt. Ltd., halaman syarikat, aplikasi, komunikasi dan perkhidmatan ("Perkhidmatan"), termasuk Perkhidmatan di luar laman, seperti perkhidmatan emel kami, perkhidmatan pelanggan dan perkhidmatan sokongan dan "Hubungi kami";"Memohon dengan  IGT Solutions Pvt. Ltd." dan "Kongsi pada"pada sifat digital kami.

 Siapakah Kami?

Dasar Privasi ini terpakai untuk IGT Solutions Pvt. Ltd dan gabungan IGT, anak syarikat IGT, dan penyedia perkhidmatan berkontrak IGT tertentu yang akan mengumpul, menggunakan, dan menyelenggara data peribadi anda.

Bagaimanakah kami mengumpul data peribadi?
 • Secara langsung: Kami memperoleh data peribadi secara langsung daripada individu-individu dalam pelbagai cara, termasuk mendapatkan data peribadi daripada individu yang memberikan kad perniagaan mereka, melengkapkan borang dalam talian kami, melanggan surat berita dan pusat kecenderungan kami, mendaftar untuk webinar, menghadiri mesyuarat atau majlis yang kami menjadi tuan rumah, hadir ke pejabat kami atau memohon peranan terbuka. Kami juga mendapatkan data peribadi secara langsung apabila, sebagai contoh, kami sedang menjalinkan hubungan perniagaan, melaksanakan perkhidmatan profesional melalui kontrak, atau melalui aplikasi perisian yang kami kendalikan.
 • Secara tidak langsung: Kami juga memperoleh data peribadi secara tidak langsung mengenai individu-individu dari pelbagai sumber, termasuk perkhidmatan pengambilan pekerja dan pelanggan kami. Kami juga boleh melampirkan data peribadi kepada rekod pengurusan perhubungan pelanggan untuk lebih memahami dan melayani pelanggan, pelanggan dan individu perniagaan kami, memenuhi kewajipan undang-undang, atau meneruskan kepentingan sah kami.
 • Sumber awam - Data peribadi boleh didapati dari pendaftaran awam (seperti Pertubuhan Syarikat), artikel berita, senarai sekatan, dan carian dalam talian.
 • Rangkaian laman sosial dan profesional - Jika anda mendaftar atau log masuk ke laman web kami menggunakan media sosial (misalnya, LinkedIn, Google, atau Twitter) untuk pengesahan identiti anda dan ketika menyambung log masuk sosial anda dengan web kami, kami akan mengumpulkan segala maklumat atau kandungan yang diperlukan untuk pendaftaran atau log masuk yang anda benarkan pembekal media sosial anda untuk berkongsi dengan kami. Maklumat itu mungkin termasuk nama dan alamat emel anda dan bergantung pada tetapan privasi anda, butiran tambahan tentang anda, jadi sila semak kawalan privasi pada perkhidmatan yang berkenaan untuk menetapkan berapa banyak maklumat yang anda mahu kongsi dengan kami.
 • Rakan Niaga – Rakan Niaga kami mungkin menggunakan khidmat kami untuk melaksanakan perkhidmatan profesional yang melibatkan perkongsian data peribadi yang mereka kendalikan sebagai sebahagian daripada penglibatan tersebut. Sebagai contoh, kami akan mengkaji semula data gaji sebagai sebahagian audit dan kami sering menggunakan data peribadi untuk menyediakan perkhidmatan mobiliti dan penglibatan pencen. Perkhidmatan kami juga mungkin termasuk memproses data peribadi di bawah kawalan pelanggan kami pada aplikasi perisian yang kami kendalikan, yang mungkin ditadbir di bawaht terma dan dasar privasi yang berbeza.
 • Perkhidmatan pengambilan pekerja. Kami boleh mendapatkan data peribadi mengenai calon dari agensi pekerjaan, dan pihak lain termasuk bekas majikan, laman pengambilan dan agensi rujukan kredit.
Apakah data peripadi yang akan IGT Solutions Pvt. Ltd. kumpulkan?

Data peribadi yang kami proses mungkin termasuk:

 • nama, jantina, umur dan tarikh lahir;
 • maklumat untuk dihubungi, seperti alamat, e-mel, dan nombor telefon mudah alih;
 • negara yang didiami;
 • gaya hidup dan keadaan sosial (contohnya, hobi anda);
 • keadaan keluarga (misalnya, status perkahwinan dan tanggungan anda);
 • butir-butir pekerjaan dan pendidikan (contohnya, organisasi yang anda bekerja, jawatan pekerjaan anda dan butiran pendidikan anda);
 • maklumat kewangan dan maklumat berkaitan cukai (contohnya pendapatan, pelaburan dan pemastautin pencukai);
 • posting atau mesej pada mana-mana blog, forum, platform, wikis atau aplikasi dan perkhidmatan media sosial yang kami sediakan (termasuk dengan pihak ketiga);
 • Alamat IP, jenis pelayar web dan bahasa, masa akses anda;
 • maklumat aduan yang anda buat;
 • butir-butir anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami;
 • Rakaman teelvisyen litar tertutup dan maklumat lain yang kami kumpulkan apabila anda memasuki premis kami; dan
 • butiran bagaimana anda ingin berhubung dengan kami, dan maklumat lain yang berkaitan dengan perhubungan kami

Data peribadi yang kami kumpulkan akan dikategorikan sebagai data peribadi kategori 'sensitif' atau kategori 'khas', seperti butiran anda:

 • keperluan pemakanan (sebagai contoh, apabila IGT Solutions Pvt. Ltd. ingin memberi anda makan tengah hari semasa mesyuarat);
 • kesihatan (sebagai contoh, supaya kami dapat memudahkan anda memasuki bangunan, produk dan perkhidmatan kami); dan
 • Orientasi seksual (sebagai contoh, jika anda memberi kami butiran pasangan atau rakan kongsi anda).

Kami juga boleh memproses data peribadi yang berkaitan dengan etnik atau keturunan (sebagai contoh, mana-mana rangkaian berbilang budaya yang anda tergolong), atau mengenai pendapat politik  anda (kesimpulan  daripada maklumat yang anda berikan kepada kami tentang persatuan politik yang anda tergolong atau sumbangan anda), atau kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang bersifat seumpamanya, perlakuan atau pelakuan tertuduh tentang apa-apa kesalahan anda (jika ada).

Biasanya, kami akan mendapatkan kebenaran secara berasingan daripada anda secara bertulis untuk memproses data peribadi anda di dalam kategori khas.

Sekiranya anda memilih untuk tidak membenarkan atau membantah kami memproses maklumat yang kami kumpulkan, kami mungkin tidak dapat memproses arahan anda atau menerus menyediakan beberapa atau semua perkhidmatan kami kepada anda atau pelanggan kami.

Apakah alasan yang sah untuk kami memproses data peribadi?

Kami mungkin akan bergantung kepada alasan berikut yang sah apabila kami mengumpul dan menggunakan data peribadi untuk mengendalikan perniagaan kami dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami:

 • Kontrak - Kami mungkin akan memproses data peribadi untuk melaksanakan tanggungjawab kontrak kami dan untuk memenuhi prestasi metrik kami.
 • Persetujuan - Kami mungkin akan bergantung pada persetujuan anda yang diberikan secara bebas semasa anda memberikan data peribadi anda kepada kami.
 • Kepentingan yang sah - Kami mungkin akan bergantung pada kepentingan yang sah berdasarkan penilaian kami bahawa pemprosesan adalah adil, munasabah dan seimbang. Ini termasuk:
 • Penghantaran perkhidmatan kepada pelanggan - Memberi perkhidmatan profesional yang klien menggunakan khidmat kami untuk memberi.
 • Pemasaran secara langsung - Untuk menyampaikan wawasan pasaran dan pengetahuan khusus yang kami percaya akan dialu-alukan oleh pelanggan perniagaan, pelanggan dan individu telah berinteraksi dengan kami.
 • Kewajipan undang-undang dan kepentingan awam - Kami mungkin akan memproses data peribadi untuk memenuhi kewajipan kawal selia atau kepentingan awam atau mandat.

Laman web ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh mana-mana pihak di bawah umur 18 tahun. Kami tidak berniat untuk, berurus niaga melalui Laman Web secara langsung dengan sesiapa sahaja yang kami tahu berumur di bawah 18 tahun. Dengan memberikan sebarang data peribadi kepada kami, anda mengisytiharkan dan mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan ke atas dan bersetuju dengan terma yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Apakah yang IGT Solutions Pvt.Ltd akan lakukan dengan data peribadi anda?

IGT Solutions Pvt. Ltd. akan menggunakan data peribadi:

 • Untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan kami
 • Untuk memenuhi keperluan undang-undang atau peraturan
 • Membuat penyemakan yang berkaitan dengan perkhidmatan
 • Untuk aktiviti lain yang menjadi sebahagian daripada operasi perkhidmatan kami
 • Mengurus dan memberi respons kepada sebarang permintaan yang anda hantar melalui Laman Web kami.
 • Mempromosikan perkhidmatan, produk dan kemampuan kami kepada pelanggan perniagaan yang sedia ada dan pelanggan perniaga yang akan datang.
 • Menghantar jemputan dan memberikan akses kepada tetamu yang menghadiri acara dan webinar atau acara yang ditaja.
 • Memperibadikan laman pendaratan dan komunikasi dalam talian yang kami percaya akan menjadi minat berdasarkan interaksi dengan kami dan syarikat kumpulan.
 • Mengurus, mengekalkan dan memastikan keselamatan sistem maklumat, aplikasi dan laman web kami.
 • Mengesahkan pengguna berdaftar ke kawasan tertentu di laman kami.
Dengan siapa kami akan berkongsi data peribadi anda?

Berdasarkan mana-mana tujuan yang dinyatakan dalam "Apa yang IGT Solutions Pvt. Ltd. akan lakukan dengan data peribadi anda" di atas, kami mungkin mendedahkan butiran peripadi anda kepada:

 • ahli lain dari syarikat kumpulan IGT Solutions Pvt. Syarikat atau pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan;
 • pihak berkuasa yang berwibawa (termasuk mahkamah dan pihak berkuasa yang mengawal selia kami)
 • penasihat kami, atau penasihat anda;
 • sesiapa sahaja yang kami boleh memindahkan hak dan / atau kewajipan kami berdasarkan Syarat ini;
 • mana-mana orang atau organisasi lain selepas penyusunan semula, penjualan atau pemerolehan mana-mana ahli daripada kumpulan IGT Solutions Pvt. Ltd, selagi mereka menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang sama dengan kami menggunakan;
 • agensi rujukan kredit atau organisasi lain juga membantu kami membuat keputusan kredit dan mengurangkan skim penipuan; dan
 • pihak ketiga lain yang semunasabahnya memerlukan akses kepada data peribadi yang berkaitan dengan anda.

Laman Web kami menjadi tuan rumah pelbagai blog, forum, wikis dan aplikasi atau perkhidmatan media sosial yang membolehkan anda berkongsi kandungan dengan pengguna lain (secara kolektif "Aplikasi Media Sosial"). Sebarang data peribadi yang anda sumbangkan kepada Aplikasi Media Sosial ini boleh dibaca, dikumpul dan digunakan oleh pengguna lain aplikasi tersebut. Kami mempunyai sedikit atau tiada kawalan terhadap pengguna lain ini, jadi apa-apa maklumat yang anda sumbangkan kepada Aplikasi Media Sosial ini mungkin tidak dapat dikendalikan selaras dengan pernyataan privasi ini.

Di manakah kami akan memindahkan data peribadi anda?

Maklumat yang kami dapat tentang anda boleh dipindahkan ke negara:

 • di mana kami menjalankan perniagaan;
 • yang berkaitan dengan menggunakhidmat anda dengan kami;
 • dari mana anda secara kerap menerima atau menghantar maklumat; atau
 • di mana pihak ketiga kami menjalankan aktiviti mereka.

Negara-negara ini mungkin mempunyai undang-undang privasi yang kurang ketat daripada yang kami ada, jadi apa-apa maklumat yang mereka dapati adalah tertakluk kepada undang-undang dan keperluan pendedahan mereka, termasuk pendedahan kepada badan kerajaan, agensi pengawalseliaan dan orang perseorangan. Di samping itu, beberapa negara mempunyai perjanjian di mana maklumat akan ditukar dengan negara lain untuk penguatkuasaan undang-undang, cukai dan tujuan lain.

Kami juga boleh memindahkan data peribadi anda apabila:

 • pemindahan itu ke negara yang dianggap memberi perlindungan data peribadi anda oleh Suruhanjaya Eropah / agensi penguatkuasaan; atau
 • di mana anda telah bersetuju untuk memindahkannya.

Bagi penduduk EU, apabila kami, atau pihak ketiga kami yang membenarkan, memindahkan data peribadi anda di luar EEA, kami akan mengenakan obligasi kontrak kepada penerima data tersebut untuk melindungi data peribadi anda dengan standard yang diperlukan oleh  EEA. Kami atau mereka juga mungkin memerlukan penerima untuk melanggan rangka kerja antarabangsa yang bertujuan untuk membolehkan perkongsian data yang selamat. Jika kami memindahkan data peribadi anda di luar EEA dalam keadaan lain (contohnya, sekira undang-undang memerlukan), kami akan memastikan ia dilindungi dengan selamatnya.

Kami mungkin berkongsi maklumat yang bukan berbentuk peribadi, tanpa nama dan agregat dengan pihak ketiga untuk beberapa tujuan, termasuk analisis data, penyelidikan, penyerahan, kepimpinan pemikiran dan aktiviti promosi.

Bagaimanakah IGT Solutions Pvt. Ltd akan melindungi data peribadi anda?

Kami menggunakan pelbagai langkah untuk memastikan kami menyimpan data peribadi anda dengan selamat, tepat dan terkini. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • pendidikan dan latihan kepada kakitangan yang berkaitan untuk memastikan mereka mengetahui kewajiban privasi kami semasa mengendalikan data peribadi;
 • mengawal pentadbiran dan teknikal untuk menyekat akses data peribadi kepada 'keperluan untuk mengetahui';
 • langkah-langkah keselamatan teknologi, termasuk tembok api, penyulitan dan perisian anti-virus;
 • kami boleh menggunakan teknik pseudonymisation, de-identification dan anonymisation dalam usaha untuk melindungi data peribadi; dan
 • langkah-langkah keselamatan fizikal, seperti keselamatan untuk mengakses premis kami.

Penghantaran data melalui internet (termasuk melalui emel) kadang-kala tidak selamat. Jadi walaupun kami menggunakan langkah yang sesuai untuk melindungi data peribadi, kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar kepada kami atau oleh kami.

Apakah hak perlindungan data anda?

Hak perlindungan data anda adalah seperti dibutir di sini.

 • Akses - Anda boleh meminta kami untuk mengesahkan sama ada kami memproses data peribadi tentang anda, dan jika ya, untuk memberikan maklumat yang lebih khusus.
 • Pembetulan - Anda boleh meminta kami membetulkan rekod kami jika anda percaya bahawa mereka mengandungi maklumat yang salah atau tidak lengkap tentang anda.
 • Memadam - Anda boleh meminta kami memadam data peribadi anda selepas anda menarik balik persetujuan anda untuk memproses atau apabila kami tidak lagi memerlukannya untuk tujuan yang asalnya dikumpulkan.
 • Sekatan pemprosesan - Anda boleh meminta kami untuk mengehadkan pemprosesan data ' peribadi kami buat sementara waktu jika anda bertanding ketepatan data peribadi anda, lebih suka untuk menyekat penggunaannya daripada memusnahkannya, sekiranya pemprosesan itu boleh menyebabkan kerosakan yang cukup besar atau distres yang cukup besar kepada anda atau orang lain, atau memerlukan kami untuk mengekalkannya untuk anda menubuhkan, menjalankan, atau mempertahankan tuntutan undang-undang. Sekatan sementara mungkin dikenakan semasa membuat pengesahan sama ada kami mempunyai alasan yang sah untuk memprosesnya. Anda boleh meminta kami memaklumkan kepada anda sebelum kami membatalkan sekatan pemprosesan sementara itu.
 • Data mudahalih- Dalam sesetengah keadaan, di mana anda telah memberikan data peribadi kepada kami, anda boleh meminta kami untuk menghantar data peribadi (dalam format yang berstruktur, biasa digunakan, dan mudah dibaca mesin) terus ke syarikat lain jika secara teknikal boleh dilaksanakan.
 • Pengambilan Keputusan Individu Automatik - Anda boleh meminta kami untuk mengkaji sebarang keputusan tentang anda yang kami buat semata-mata berdasarkan pemprosesan automatik, termasuk profil, yang menghasilkan kesan undang-undang mengenai anda atau yang serupa dengan anda.
 • Hak untuk Membantah kepada Pemasaran Terus termasuk Profil - Anda boleh membantah penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran secara langsung, termasuk profil. Kami mungkin perlu menyimpan sedikit maklumat minimum untuk mematuhi permintaan anda untuk menghentikan pemasaran kepada anda.
 • Hak untuk Menarik Balik Persetujuan - Anda boleh menarik balik persetujuan anda yang telah anda berikan kepada satu atau lebih tujuan tertentu untuk memproses data peribadi anda. Ini tidak akan menjejaskan kesahan pemprosesan yang dilakukan sebelum anda menarik balik persetujuan anda. Ini mungkin bermakna kami tidak dapat memberikan produk atau perkhidmatan tertentu kepada anda dan kami akan memaklumkan kepada anda jika ini berlaku.

Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses maklumat tersebut atau untuk melaksanakan mana-mana hak anda yang lain. Ini membantu kami memastikan bahawa data peribadi tidak didedahkan kepada mana-mana orang yang tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Tiada bayaran diperlukan untuk membuat permintaan melainkan permintaan anda tidak berasas atau berlebihan. Bergantung pada keadaan, kami mungkin tidak dapat mematuhi permintaan anda berdasarkan alasan lain yang sah.

Adakah kami menggunakan Cookies?

Laman web kami mungkin menggunakan cookies. Semasa cookies digunakan, satu kenyataan akan dihantar ke penyemak imbas anda untuk menerangkan penggunaan cookies. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila rujuk kepada Dasar Cookie kami.

Berapa lamakah IGT Solutions Pvt. Ltd. akan mengekalkan data peribadi anda?

Kami berusaha memastikan bahawa kami hanya menyimpan data peribadi anda selama:

 • tempoh yang diperlukan untuk aktiviti atau perkhidmatan yang berkaitan;
 • sebarang tempoh pengekalan yang diperlukan oleh undang-undang; atau
 • tempoh di mana pendakwaan atau penyiasatan mungkin timbul berkaitan dengan perkhidmatan.
Adakah kami berhubung ke laman web lain?

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak ditadbir oleh Dasar Privasi ini. Sila semak dasar privasi laman web destinasi tersebut sebelum menyerahkan data peribadi di laman itu. Walaupun kami cuba menghubungkan hanya dengan laman web yang berkongsi standard tinggi seperti kami dan menghormati privasi, kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, keselamatan, atau amalan privasi yang digunakan oleh laman web lain.

Perubahan kepada kenyataan privasi ini

Dari semasa ke semasa kita boleh mengemas kini kenyataan ini. Apabila kami lakukan, kami akan memaklumkan perubahan di Laman Web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan ini, anda berhak untuk menghentikan penggunaan Laman Web kami. Jika sebarang perubahan material dibuat kepada Kenyataan ini, kami akan memaklumkan pengguna dengan meletakkan notis yang jelas di Laman Web ini

Dasar Privasi ini dikemaskini terakhir TT-BBB-TTT

Bagaimana untuk menghubungi kami, meminta akses kepada data peribadi anda atau menghubungi IGT Solutions Pvt.Ltd dengan soalan atau maklum balas?

Sekiranya anda mempunyai soalan, komen, atau aduan,atau ingin mendapatkan salinan Dasar Privasi IGT, atau ingin mengakses salinan data peribadi anda atau membetulkannya jika anda percaya ia tidak tepat, atau tidak mahu kami atau pihak lain untuk memproses data peribadi anda, atau ingin kemudiannya menarik balik persetujuan anda untuk kami memproses data peribadi anda yang anda boleh hubungi IGT Solutions Pvt. Ltd:

Global :

privacy1@igtsolutions.azurewebsites.net

Malaysia

Hubungi Orang                     : Deepa Vasudavan

Jawatan                  : Pengurus

Telefon No.                           : +603503259025

Alamant E-mel                      :  privacy1@igtsolutions.azurewebsites.net

Kami menyediakan Kenyataan / Notis ini dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat ketidaktetap antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Dengan memberikan kepada kami data peribadi anda, anda dengan ini bersetuju untuk memproses data peribadi anda mengikut semua yang dinyatakan di atas. Walau bagaimanapun, tanpa persetujuan itu, kami mungkin masih dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan atau oleh keadaan tertentu untuk mendedahkan atau memberikan data peribadi anda.